15 Dec 2023 - Doina

Modificari legislative care se aplica de la 1 Ianuarie 2024, activitati medicale:

I. PERSOANE FIZICE INDEPENDENTE:

 • Persoanele care obtin venituri din activitati independente vor datora CASS (contributie sanatate 10%) la o baza de calcul reprezentând venitul net anual realizat/brut, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzatoare unei baze anuale de calcul egala cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a Declaratiei Unice – Cap. II (venituri estimate). La determinarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

 • RO e-Factura obligatorie. Facturile emise de catre PFI catre persoane juridice (societati, alte PFI, insititutii publice) se transmit in platforma SPV- ANAF in termen de 5 zile de la data emiterii. Transmiterea poate fi realizata dupa crearea contului in SPV pentru CIF PFI, in baza unei semnaturi electronice de catre reprezentantul legal sau de catre o persoana desemnata prin imputernicire notariala.

II. Societati (SRL)

Doua optiuni de impozitare pentru activitatile medicale:

 1. Impozit pe venit trimestrial - 3% din total venituri, cu obligatia sa existe cel putin un salariat cu program de lucru de 8ore/zi.

  • Valoarea minima a impozitelor pentru un salariu, va fi de aproximativ 1400 lei/luna, in functie de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Plata impozitelor pentru salarii poate fi stabilita lunar sau trimestrial.

  • Impozit trimestrial de 3% aplicat la valoarea totala a veniturilor (adica pentru facturile emise de SRL in perioada Ianuarie 2024-Martie 2024 va fi de plata un impozit de 3% pana la data de 25 Aprilie 2024).

  • Profitul ramas, ca diferenta dintre Venituri si Cheltuieli, poate fi repartizat pe dividende si transferat catre asociat, ideal ar fi in anul urmator cand rezultatul este final. Se poate transfera si trimestrial, ca dividende in avans, dar implica anumite proceduri: inventarierea patrimoniului si situatii financiare interimare, ce pot genera un cost suplimentar pentru aceste servicii. La plata dividendelor impozitul este de 8% si obligatia de plata CASS (contributie sanatate). Daca valoarea venitului din dividende depaseste 6, 12 sau 24 salarii minime se plateste CASS 10% plafonat.

  • Sunt acceptate cheltuielile care au legatura cu activitatea (cheltuieli care genereaza venituri), cum ar fi: cheltuieli cu abonamente telefon, servicii internet, software, asigurari si cheltuieli cu bunuri necesare in activitate: telefon, calculator, imprimanta, mobilier birou, auto, combustibil, consumabile curatenie, cheltuieli protocol etc. Pentru toate platile (achizitiile) este obligatoriu sa existe factura fiscala sau bonuri fiscale care au inscris CIF Beneficiar.

 2. A doua varianta este cea cu impozit pe profit de 16%, in situatia in care nu exista cel putin un salariat, cu program de lucru de 8 ore/zi. Profitul se calculeaza ca diferenta intre total venituri si total cheltuieli deductibile (in principal achizitiile care au legatura cu activitatea si au la baza facturi sau bonuri fiscale cu CIF Beneficiar). Profitul astfel rezultat se impoziteaza cu 16% iar plata impozitului, in primul an de activitate este obligatoriu la fiecare trimestru. Profitul net ramas poate fi distribuit pe dividende si transferat in contul asociatului, in aceleasi conditii prezentate la punctul 1.

III. Alte obligatii valabile pentru PFI, SRL, persoane fizice, incepand cu data de 11 Noiembrie 2023:

 • Incasarile si platile intre persoane juridice (inclusiv PFI) sunt limitate la 5.000 lei/persoana dar nu mai mult de 10.000 lei/zi in total plati sau incasari.

 • Plati avans spre decontare maxim 1.000 lei/persoana

 • Incasari si plati intre persoane juridice (inclusiv PFI) si persoane fizice limitate la 10.000 lei/persoana

 • Incasarile si platile intre persoane fizice limitate la 50.000 lei/tranzactie.

 • Sunt interzise tranzactiile in numerar cu intre persoane juridice si persoanele fizice care au calitatea de asociat/adimistrator/actionar/alti creditori reprezentand imprumuturi primite/acordate.

 • Plafon maxim la sfarsitul zilei de 50.000 lei in casierie.

IV. Masuri de prevenire si combatere a activitatilor economice ilicite:

 • constituie contraventie, potrivit legii penale, infractiune efectuarea de activitati economice de catre persoanele care nu sunt inregistrate fiscal, amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 35.000 lei pentru persoane juridice;

 • constituie contraventie, potrivit legii penale infractiune, efectuarea de activitati economice cu bunuri care nu sunt insotite de documente de provenienta, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 15.000 lei daca este savarsita de persoane fizice, respectiv cu amenda de la 5.000 lei la 30.000 lei daca este savarsita de persoane juridice;

 • sunt asimilate bunurilor a caror provenienta nu este dovedita, numerarul si substitutele de numerar pentru care nu sunt prezentate documente legale de provenienta.

 • Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata: Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata, se impun cu o cota de 70% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.